Turvallisuus

 

Aseiden kanssa toimiessa turvallisuus on ehdottoman tärkeää. Turvallisuus tarkoittaa vastuuntuntoista sääntöjen noudattamista, muiden huomioimista ja aseen asianmukaista käsittelyä. Ampumarata on nuorille – ja miksei kokeneemmillekin – metsästäjille erinomainen paikka harjoitella turvallista aseenkäyttöä, harkintaa ja ympäristön huomioimista ampumatilanteessa. OSH:n ratavahti ja ampujat neuvovat mielellään turvallisuusasioissa. Lisätietoa saa ampumaradan majalta, ja OSH:n ampujat vastaavat kierrosten välissä mielellään kysymyksiin. Kysy aina neuvoa, jos turvallisuusasiat vähänkään mietityttävät ja ilmoita havaitsemistasi mahdollisista parannuskohteista.


 

OSH:n radalla saa ampua ainoastaan haulikolla. Luotiaseilla ampuminen on ehdottomasti kielletty. Ase tuodaan radalle aina laukussa tai muussa suojuksessa. Aseista on poistettava kantohihna. Radalla aseen on oltava aina taitettuna tai lukko auki, jotta myös ulkopuoliset voivat nähdä, että ase ei ole ladattu. Ladatun aseen kanssa liikkuminen on ehdottomasti kielletty. Ase ladataan vasta kivellä juuri ennen kiekon pyytämistä, kun ollaan ensin varmistuttu siitä, ettei ampumasektorilla ole ketään. Vaikka aseessa ei olisi panoksia, aseen piippu on suunnattava joko maahan tai kivellä/nostopaikalla ampuma-/nostosuuntaan. Radat on erotettu toisistaan suoja-aidoin.


 

OSH:n radalla saa ampua vain panoksilla, joiden haulilataus on enintään 28 grammaa. Lyijyhauleja tai metsästyspanoksia ei saa käyttää. Kaikki korvaavat materiaalit hauleissa ovat hyväksyttäviä.


 

Jos ase luovutetaan henkilölle, jolla ei ole vastaavan aseen aseenkantolupaa, aseen haltija on jatkuvasti läsnä ja hänen on varmistuttava vastaanottajan aseenkäsittelytaidoista.


 

Jos ampumapaikan etupuolella havaitaan ihminen/eläin tai jokin muu ampumaturvallisuuteen vaikuttava virhe ilmenee, vaaran huomannut henkilö on velvollinen huutamaan ”SEIS!”, jolloin ammunta on keskeytettävä välittömästi.


 

Tupakointi ja kännykän käyttö ampumaradoilla on kielletty, minkä lisäksi alkoholin nauttiminen koko rata-alueella on ehdottomasti kielletty.


 

Ammuttaessa on käytettävä suojalaseja ja kuulosuojaimia. Ammunta ilman suojalaseja esim. rankkasateen vuoksi tapahtuu omalla vastuulla. Suojalasien ja kuulosuojainten käyttö on suositeltavaa myös ammuntaa radan välittömässä tuntumassa seuratessa.


 

Asiaton oleskelu ampumarata-alueella on kielletty.


 

Radalla olevia ohjetauluja on ehdottomasti noudatettava!

Radalla aseen on oltava aina taitettuna tai lukko auki.